İşNet’in Üstün Teknoloji ve Tecrübesiyle, Güvenilir 'e-Fatura' ve 'e-Arşiv' !

NetteFatura, NetteArşiv ve E-Arşiv Anasayfa Ürünlerimiz e-Fatura ve e-Arşiv Hizmetleri

 • NULL
 • NULL
 • NULL

Değerli müşterimiz size geri dönüş yapabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu tamamlayınız.

NetteFatura ve NetteArşiv Nedir?

NetteFatura; faturalandırma, ödeme ile ödeme takibi, faturaların saklanması ve arşivlenmesine kadar çok geniş bir yelpazedeki tüm e-Fatura ve e-Arşiv süreçlerinin en iyi teknolojiyle gerçekleştirilmesini sağlayan Web tabanlı bir uygulamadır.

 

NetteArşiv ise e-defterlerinizi, beratlarınızı ve beyannamelerinizi güvenle saklamanıza olanak sağlar. Üstelik defterleriniz, beratlarınız, beyannameleriniz ve banka ekstreleriniz ile çapraz kontroller yaparak ön denetiminizi de yapabilirsiniz.

Avantajları Nedir?

İşNet NetteFatura Avantajları:

 • GİB tarafından zorunlu tutulan tüm standartları destekler.
 • Internet tarayıcı üzerinden tüm platformlardan ve lokasyonlardan erişilebilir. (www.nettefatura.com.tr)
 • Orta ve uzun vadede mevzuat gerekliliklerini destekleyebilen mimari yapıya sahiptir (e-defter, e-arşiv, vb)
 • Hızlı entegrasyon özelliğine sahiptir.
 • Kolay kullanıma sahip bir arayüzü bulunur.
 • Adres defteri özelliği ile sık fatura kesilen alıcılara hızlıca ulaşılır.Kısa süreli işten ayrı olma durumunda başka bir kullanıcıya yetki devri yapılabilir.
 • Birden fazla firmayı destekleyen altyapı özelliğine sahiptir.
 • Çok esnek rol tanımı ve yetkilendirme (sayfa ve işlem bazında kullanıcı/role yetki tanımlayabilme) özelliğine sahiptir.
 • Çeşitli kriterlere göre firma içi onay akışı tanımlanabilir.Web Servis ve text/xls tabanlı veri alış-verişi ile kolay entegrasyon sürecine sahiptir.
 • E-posta ile PDF fatura gönderimi sağlar.
 • Tek tek veya birden fazla faturanın aynı zarf ile gönderimini sağlar.
 • Kaynak sistemde sorun olduğunda, manuel olarak fatura düzenleyebilme ve bunu e-fatura olarak gönderebilme özelliğine sahiptir.
 • Arşivdeki faturaların kolay takibi, arama işleminin yapılabilmesini sağlar.
 • Alıcı-Ürün ve diğer bazı temel bilgilerin entegrasyon ile alınabilmesi, off-line kullanım sağlar.
 • Faturanın yaratılması, düzenlenmesi, onay verilmesi gibi bilgilerin tarihçe ekranından görüntülenebilmesini sağlar.
 • Gönderen/alıcı firma, fatura tutarı vb. kriterleri bazında detaylı raporlama alınabilir.
 • LucaNet KOBİ Ticari Yazılımı ile tam entegrasyon imkanı sunar.

Fiyat Bilgisi

Paket Adı Aylık Paket - Adet
(Alım/Gönderim)
Paket Fiyatı Limit Aşımı
Birim Fiyatı (Adet)
NetteFatura Paket 100 100 106,20 TL / Ay 1,003 TL
NetteFatura Paket 200 200 118 TL / Ay 0,944 TL
NetteFatura Paket 250 250 159,30 TL / Ay 0,885 TL
NetteFatura Paket 300 300 206,50 TL / Ay 0,826 TL
NetteFatura Paket 400 400 265,50 TL / Ay 0,767
NetteFatura Paket 500 500 354 TL / Ay 0,708 TL
NetteFatura Paket 1000 1000 590 TL / Ay 0,649 TL
NetteFatura Paket 1500 1500 796,50 TL / Ay 0,59 TL
NetteFatura Paket 2000 2000 1.180 TL / Ay 0,531 TL
NetteFatura Paket 2500 2500 1.357 TL / Ay 0,472 TL
NetteFatura Paket 3500 3500 1.770 TL / Ay 0,413 TL
NetteFatura Paket 5000 5000 2.360 TL / Ay 0,354 TL
NetteFatura Paket 7500 7500 2.950 TL / Ay 0,295 TL
NetteFatura Paket 10000 10000 3.540 TL / Ay 0,236 TL
NetteFatura Paket 15000 15000 4.602 TL / Ay 0,177 TL
NetteFatura Paket 20000 20000 5.192 TL / Ay 0,118 TL
NetteFatura Paket 30000 30000 5.900 TL / Ay 0,059 TL
NetteFatura Paket 40000 40000 6.726 TL / Ay 0,059 TL
 • Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
 • Paketlerde saklama bedeli dahildir.
 • Paketlerde 12 Aylık taahüt karşılığı sisteme giriş bedeli alınmamaktadır. Taahhüdün bozulması durumunda 500 TL cezai işlem uygulanır.

NetteFatura DEMO

DEMO Giriş Bilgileri

TC Kimlik No      12345678901     
Şifre                     1234

NetteFatura DEMO sayfası : http://efatura.isnet.net.tr/

Sık Sorulan Sorular?

 1. e-Fatura Nedir?

  Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan e-Fatura (elektronik fatura), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yönetilen bir platformdur. e-Fatura sisteminde şirketlerarası faturalaşma bu platform üzerinden yapılmaktadır. Faturalaşma için hem satıcı hem de alıcı tarafın sisteme kayıtlı olması gerekmektedir.

 2. e-Arşiv Nedir?

  433 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

  İşletmeler, e-fatura mükellefi olmayan müşterilerine –müşteri talebi doğrultusunda- faturalarını e-arşiv uygulaması kapsamında elektronik ortamda iletebilirler

 3. Neden İŞNET NetteFatura?

  Nette Fatura; çünkü kurumunuz 'e-fatura'da 'İşNet güvencesini' hak ediyor.

  İşNet, Nette Fatura ile e-faturaya geçişleriyle birlikte kurumların e-faturayla ilgili tüm süreçlerindeki 'en iyi rehberi, en güvenilir çözüm ortağı ve teknoloji sağlayıcısı' oluyor. Nette Fatura ile şirketlerin tüm bilgileri İşNet’in etik değerleri ve üstün teknolojisiyle güvence altına alınıyor, korunuyor ve saklanıyor.

  Nette Fatura; faturalandırma, ödeme ile ödeme takibi, faturaların saklanması ve arşivlenmesine kadar çok geniş bir yelpazedeki tüm e-fatura süreçlerinin en iyi teknolojiyle gerçekleştirilmesini sağlıyor. Nette Fatura'nın sağladığı avantajlarla tüm şirketler; hem kamu kurum ve kuruluşları hem de ticari ilişki içinde bulundukları tüm taraflar karşısında çok daha güvenilir ve itibarlı yapıya sahip oluyor.

  Tüm bunların da ötesinde; Nette Fatura ile faturalama süreçlerini elektronik ortama taşıyan tüm şirketler kağıt fatura kullanımını neredeyse tamamen ortadan kaldırarak; çevrenin korunmasına en büyük katkıyı sağlıyor.

 4. Hangi firmaların e-faturaya geçiş yükümlülüğü bulunmaktadır?

  454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kapsam genişletilmiştir. İlgili tebliğe göre 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak;

  1. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
  2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler
  3. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler

  elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

  İlgili tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Nasıl Satın Alabilirim?

İletişim

İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş

Genel Müdürlük: Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul

E-Mail: destek@istebulut.com.tr
Tel: 0 850 724 02 58